Wykład ,,SMURTAS ARTIMOJE APLINKOJE”

10 marca w Filii UwB w Wilnie Oficer II Komisariatu Policji m. Wilna Pani Diana Ponidzelskienė przeprowadziła wykład otwarty pod nazwą ,,SMURTAS ARTIMOJE APLINKOJE”.

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone