Zapraszamy na wykład otwarty

Zapraszamy wszystkich Studentów i Pracowników na wykład otwarty:

“Polityka społeczna Litwy w kontekście współczesnych wyzwań”

Wykład wygłosi Prof. Bogusław Grużewski, doradca Premiera Republiki Litewskiej, dyrektor Instytutu Badań Społecznych i Pracy.


Wykład odbędzie się 18 stycznia 2018 r. o godz. 16:00, w sali 406.


Dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB
Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Uniwersytetu w Białymstoku

2021 Wszystkie prawa zastrzeżone