Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach i egzaminach w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone